Imprint

Podle § 5 TMG

NoseDat GmbH
Winklergasse 18
93047 Regensburg

Zastoupena prostřednictvím:
Boris Fischmann

Kontakt

Telefon: +49 1511 4657758
E-Mail: info@nosedat.com

DIČ

Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o dani z obratu:
DE 310 936 766

Řešení sporů EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naše e-mailová adresa je uvedena výše.

Řešení spotřebitelských sporů / univerzální rozhodčí senát

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 Odst.1 TMG odpovídá za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony. Podle §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době, kdy byly propojeny, byly zkontrolovány možné porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. K duplikaci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste si přesto byli vědomi porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás náležitě informovali. Pokud se dozvíme o porušování právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.